Новае Палессе
kalyandar23
РУС
ENG
БЕЛ

Прыёмная райвыканкама

Адрас райвыканкама:
247960 г. Жыткавічы,
вул. Энгельса, 3
Тэлефон / факс прыёмнай:
(8-02353) 5-00-02

E-mail: isp@zhitkovichi.gov.by

Райвыканкам
Галоўная Раён Гісторія

Гісторія

Дакладны час заснавання паселішча Жыткавічы ні ведае ніхто, ва ўсякім выпадку, на дадзены момант ўсталяваць не ўяўляецца магчымым.

Першая пісьмовая згадка пра Жыткавічы адносіцца да перыяду Вялікага Княства Літоўскага і датуецца ў дакументах Метрыкі Літоўскай 1500 годам як маёнтак Жыдкавічы Навагрудскага ваяводства. Гэты дакумент захаваўся да нашага дня і дакладна засведчыў, што такое паселішча ёсць, і што за яго нават... судзіцца:

1500 г. 10 кастрычніка. Вільня

"Прысуд" (рашэнне) вялікага князя Аляксандра і паны-рады па цяжбе паміж панам Войцехам Кучуковічам і князем Сямёнам Міхайлавічам Слуцкім аб маёнтку Жыдковічы.

Самъ Александръ.
Глядзелі есмо той справы з паны-радаю нашою.
Стаялі перад намі очевисто въ праве маршалокъ нашъ, наместникъ волковыйский, панъ Войтех Кучуковичъ са княземъ Семеномъ Михайловичомъ Слуцкимъ. Дараваў нам на князя Сямёна, што ж бацька яго, князь Міхайла, отнялъ въ яго бацькі, въ пана Яна Кучуковича, імя яго отчинъное і дединное на імя Жыдковічы. І ў той часъ, какъ бацька яго, пан Янъ, ездзіў да Чехъ, і таго бацька і ён самъ прыгадвання быў ажъ, і да тых часовъ і пра тое не маўчаў. І князь Семенъ перад намі рекъ, што ж отецъ яго, панъ Янъ, таго именья Жидковичовъ николи не быў въ держанъи. І пан Войцех падаў на тое светковъ, баяраў ваўкавыскіх, ейшискихъ, радунъских — дваццаць і двух чоловековъ — і мы тых светковъ опытывали. І яны перад намі перамаглі, што ж бацька пана Войтеховъ, панъ Янъ Кучуковичъ, таго именья Жидковичъ былъ въ держаньи. І тое теж тыи Светкі ведалі, какъ тыи людзі Жыдковічы і дадзены важывалі къ яго дво-ромъ. І князь Семенъ рекъ, ижбы тыи Светкі на тым прысягнулі, какъ будеть пан Янъ Кучуковичъ таго именье Жыдковічы быў въ держаньи. І тыі Светкі на томъ прысягнулі.
І мы, таго досмотревшы, подлугь тых светков сведоцства і водле прысягі іх пана Войтеха Кучуковича ў тым права знайшлі, і тое імя Жыдковічы яму есмо прысудзілі вечна і непарушна: яму самому і яго Жон, і іх детем, і напотомъ будучим іх счадкомъ. А князю Сямёну Міхайлавічу у той купкоўцы не надобе въступатися.
А на цвёрдасць таго і друкуюць нашу здавалася есмо превесити да гэтага нашага лісту.
Пісаны ў Вільні, у лета 7008, месеца октебра 10 дзень, ін-динкт 3.
Янушка, пісар
Пры тым былі: князь Войцех, біскуп Віленскі;
ваявода віленскі, - канцлер, пан Мікалай Радзівілавіч;
ваявода троцкі, маршалак земскі, пан Ян Юрэвіч;
маршалак дворны, намеснік мерецкий і оникштенский, пан Грыгарэй Станіслававіч Осцік;
маршалак, намеснік Віцебскі, пан Станіслаў Глябовіч;
маршалак, намесьнік лідзкі, пан Станіслаў Пятровіч;
ахмістр, намеснік ковенскі, пан Віцех Яновіч"

НГАБ КМФ-18. Воп.1, спр.6. с. 300-301

Як відаць з гэтага судовага рашэння, разглядаецца справа Войцеха Кучуковіча, які падаў скаргу вялікаму князю Аляксандру на князя Сямёна Слуцкага і даказвае, што апошні адабраў у бацьку Войцеха Кучуковіча, Яна Кучуковіча, маёнтак Жыдковічы. У сваю чаргу Сямён Слуцкі даказвае суду, што Ян Кучуковіч ніколі ні валодаў маёнткам. Абражаны такім чынам Кучуковіч прад'яўляе сведчанні 22 баяраў, якія пад прысягай пацвердзілі, што Ян Кучуковіч сапраўды валодаў маёнткам і сяляне плацілі яму даніну. Рашэнне вялікага князя было адназначным: прысудзіць маёнтак Жыдковічы ў вечнае карыстанне Войцеху Кучуковічу і яго дзецям, спадчыннікам, а князю Слуцкаму забаранялася нават ступаць на тэрыторыю маёнтка...

Вось такое значнае судовае падзея і лягло ў аснову летазлічэння гісторыі сучаснага горада Жыткавічы.

Да нашых дзён захавалася ў архівах і апісанне родавага гербу «Сястрынец» першага вядомага нам гаспадара Жыткавічаў - у чырвоным полі срэбная расчэпленая страла, перасечаная які ляжыць пасярэдзіне крыжам. Асноўныя колеры герба-традыцыйныя: чырвоны і белы.

Да гэтага часу няма адзінай пункту гледжання аб паходжанні назвы «Жыткавічы».

З навуковым падыходам падышоў да аналізу назвы" Жыткавічы " Гомельскі навуковец А.Раголеў, які, улічваючы лінгвістычныя, геаграфічныя і гістарычныя ўмовы паходжання тапоніма, сцвярджаў, што назва ўзнікла ад калектыўнай Мянушкі ўсіх жыхароў паселішча - «Жыткавічы». Дадзенае мянушка з часам ператварылася ў назву месца пражывання гэтых людзей.

Як сцвярджае навуковец, у аснове абагульненага абазначэння насельніцтва ляжыць імя або мянушка чалавека жытка (такая мянушка сустракаецца ў рускіх пісьмовых крыніцах з XV стагоддзя, а ў беларускіх - з XVI стагоддзя). А.Раголеў праводзіць паралелі з поўнай формай старажытнарускага асабістага імя Жытомір (гэта мужчынскае імя ляжыць у аснове назвы горада Жытоміра, арт. "Житомеръ" - літаральна
- той, хто вымярае жыта". Але, у рэшце рэшт, навуковец прыходзіць да высновы, што калектыўны мянушку ператварылася ў назву месца пасялення, магла ўказваць на нашчадкаў, або, хутчэй за ўсё, на залежных ад уладальніка людзей.

Многім даследчыкам бачыцца пэўная сувязь назвы горада Жыткавічы з вялікім водным аб'ектам Палесся-возерам чырвонае (так называецца возера з 1932 года). За сваю гісторыю яно называлася, як вядома, Князь-возерам, і Жыцкім ("Жыцкае"), і Князь-Жых або Князь-Жыд.

Ад возера да ракі Прыпяць Працякала рэчка Жыдкоўка (Жыдкоўка, Жэзна, Вішаўна, Беражанка, Гніліца). І менавіта ад Жыд-возера магла пайсці назва Жыдкоўкі, а потым і Жыдковіч (Жыткавіч). Невыпадкова, на гэтыя абставіны звярнула ўвагу Геральдычная служба Рэспублікі, якая распрацавала напярэдадні 500 - гадовага юбілею Жыткавіч праект герба горада – у аснове якога "Гаворачая" назва-сярэбраны пояс ракі Жыткаўкі...

Ёсць меркаванне і іншага парадку: назва возера Жыд-возера зусім ні звязана са старабеларускім пазначэннем нацыянальнасці жыхароў берагоў возера, гэта змененае старадаўняе, Фіна-вугорскае па паходжанні словы жуед - "нізіннае месца". Рагалёў, слова "жуед" запазычана першымі славянамі ў перыяд асваення імі палескіх раёнаў на поўнач ад ракі Прыпяць (прыкладна ў V - VI стагоддзях новай эры ).

Многія сённяшнія жыхары горада Жыткавічы прытрымліваюцца сваёй версіі, простай і зразумелай: у назве зашифрованны словы аднаго кораня - жыццё, жыта, жыць... Хіба запярэчыш што і на такі варыянт, які накіроўвае нас да мудрасці нашых продкаў?

У сярэдзіне XVI стагоддзя Жыткавічы былі нанесеныя на карту Вялікага Княства Літоўскага. Потым яны згадваюцца ў архіўных крыніцах за 1581 год як вёска Слуцкага княства Навагрудскага ваяводства. У гэты час у Жыткавічах існавала царква. Пазней маёнтак і вёска ўвайшлі ў склад Рэчы Паспалітай.

Пасля далучэння беларускіх зямель у XVIII стагоддзі (паводле другога падзелу Рэчы Паспалітай 1793 года) да Расійскай імперыі, Жыткавічы сталі цэнтрам воласці ў Мазырскім павеце Мінскай губерні. Насельніцтва маёнтка займалася ў асноўным сельскай гаспадаркай, рамяством, лясным промыслам і бортніцтвам. У 1795 годзе тут налічвалася 79 двароў, каля 470 жыхароў. У гэты час Жыткавічы з'яўляліся вотчынай памешчыкаў Яленскіх.

Эканамічнае развіццё паселішчы рухалася вельмі павольна - перашкаджалі, зразумела, і разбуральныя нападу заваёўнікаў, ды і што граху таіць, глухая застойнасць, характэрная для тагачасных гарадоў і мястэчак беларускага Палесся. У значнай ступені гэта тлумачылася аддаленасцю і адсутнасцю спрыяльных прыродных рэсурсаў.

У зборніку "Воласці і найважныя паселішчы еўрапейскай Расіі. Губерні літоўскай і беларускай абласцей (Санкт-Пецярбург, 1886 г.) паведамляецца, што ў Жыткавічах, сяле пры рацэ Вішоўне, пражывае 326 жыхароў, 51 двор, ёсць праваслаўная царква і капліца. Яшчэ пройдзе 10 гадоў, і Жыткавічы значна "прырастуць" - колькасць насельніцтва павялічваецца ў чатыры разы. Прычына такога хуткага росту-з'яўленне чыгункі.

З развіццём капіталізму ў Расіі пачалося будаўніцтва жалезных дарог, у тым ліку і ў Беларусі. У 80-х гадах пазамінулага стагоддзя сталі інтэнсіўна будавацца чыгуначныя дарогі на Палессі. У 1882-86 гадах ўводзіцца лінія Брэст - Пінск-Лунінец-Гомель. Яна мела ваенна-стратэгічнае значэнне, і ў той жа час прызначалася для вывазу лесу на Украіну і экспарту тавараў за мяжу праз Прыбалтыку.

У верасні 1886 года была здадзена ў эксплуатацыю чыгуначная лінія Лунінец-Гомель і адкрыта станцыя Жыткавічы. Да адкрыцця станцыі побач з Жыткавічамі былі яшчэ і дзве невялікія вёскі: Беражжа (сучасная вуліца Камуністычная) і Зарэчча (сучасная вуліца Пралетарская).

З павелічэннем насельніцтва вёскі проста зліліся ў адзін населены пункт з Жыткавічамі. Хуткімі тэмпамі рос пасёлак лесарубаў. Таму можна справядліва лічыць, што развіццё нашага горада ў канцы пазамінулага стагоддзя па сутнасці пачалося з будаўніцтва чыгункі і чыгуначнай станцыі.

Першы цягнік праз Жыткавічы прайшоў 15 (27) лютага 1886 года. Першым начальнікам чыгуначнай станцыі быў дваранін П. Р. Кюльвейн. Чыгунка давала значную прыбытак, сталі магчымымі адлічэнні на развіццё, будаўніцтва, пашырэнне работ. Са станцыі штогод адпраўлялася па 280 тысяч пудоў лесаматэрыялаў. У " памятнай кнізе Мінскай губерні "за 1890 год змешчаны расклад руху цягнікоў праз Жыткавічы -" Жыткавічы. Брэст-Бранск Палескай чыгункі. Адлегласць да павятовага горада (Мазыра) - 105 вёрст, да бліжэйшай прыстані (тураў) - 28 вёрст. Прыбыццё ў Жыткавічы 1 час 10 хвілін ночы. Кошт квітка да Бранска (у капейках): I клас - 968, II кл. - 726. Адпраўленне 4 ч. 43 мін. кошт квітка да Брэста (у капейках ) I кл. - 1778..."

Асноўным прамысловым прадпрыемствам быў лесазавод, які размяшчаўся на сённяшняй вуліцы Камсамольскай. На заводзе працавала 80 наёмных рабочых. Прадпрыемства належала ўладальніку Берману. Праз некаторы час з'явілася ў Жыткавічах аддзяленне сувязі, былі ўзведзены лесапільны завод, паравы млын, цэх па вырабе масла з ільносямені і іншыя майстэрні.

У 1872 годзе ў Жыткавічах адкрылася царкоўна-прыходская школа, якая размяшчалася ў грамадскім доме. У 1877 годзе-Земскае народнае вучылішча.


(З кнігі У. Гаўрыловіча «… Дзе над горадам лунаюць буслы»)



Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Нацыянальны цэнтр электронных паслуг» Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь Нацыянальнае агенцтва інвестыцый і прыватызацыі Рэспубліка Беларусь

Інтэрнэт-рэсурсы